» בהגווד גיטה

ת.ס. אליוט והבהגווד גיטה

מאמר מאת מרדכי גולדמן: על זיקתו של ת. ס. אליוט לבהגאווד גיטא

המשך...

הבהגווד גיטה- מרדכי גלדמן

"למקרא המהאבהראטה והבהגאווד גיטא אי אפשר שלא להתפעל מנפלאות הרוח ההודית. טקסטים אלה יש בהם שפע עלילות והמצאות אשר רק ההודים מסוגלים לו, המעידות על הבנה עמוקה של חיי האדם, על תפיסה אמנותית וספרותית מורכבת ומתוחכמת מאוד ועל חשיבה מטאפיסית- תיאולוגית בעלת מעוף, עומק והיקף אוניברסאלי…" מאמרו של מרדכי גלדמן

המשך...