» פילוסופיה מודרנית

על הפליאה- הרב השל

"פליאה היא מצב תודעתי שבו אין אנו מביטים במציאות באמצעות סבכת הידע הזכור לנו; היא מצב שבו דבר אינו מובא כמובן מאליו… כל דבר הוא הפתעה, הקיום הוא לא-ייאמן."

המשך...

קוונטים עולמות ותודעה- יואב בן דב

תורת הקוונטים מעלה בעיות מושגיות שעדיין לא נמצא להן פתרון. מהי המוזרות הקוונטית, ומדוע היא כה מטרידה?

המשך...