תנוחות היוגה | ציפי נגב - בית הספר ליוגה אינטגרטיבית

» תנוחות היוגה

פיתול- טל בשן

עבודה של טל בשן על תנוחת Jatara Parivartanasana

המשך...