» תנוחות היוגה

פיתול- טל בשן

עבודה של טל בשן על תנוחת Jatara Parivartanasana

המשך...