ברכות

שייך לקטרוגיות: מילים אישיות

אם תברכו אותי ביום

מן הימים במים רבים

מפיגים את האש

המאכלת פותחים

מזמורים של חסד

מתרכך

אל כול מה שניתן כול

מה שנפגש במבט

מקבל

מתת