John, P. J. (2007): Effectiveness of Yoga Therapy in the Treatment of Migraine Without Aura: A Randomized Controlled Trial, Headache, p. 644-651.

תקציר המחקר:

מחקרים רבים בחנו את היעילות של הטיפול האלטרנטיבי במיגרנות, אך עדין לא חקרו ותיעדו את יעילות הטיפול ביוגה למיגרנה.

מטרת המחקר היתה לחקור את היעילות של טיפול היוגה לטיפול במיגרנה בהשוואה לטיפול עצמי. נערך מחקר מבוקר אקראי.

במחקר השתתפו שבעים ושניים אנשים הסובלים ממיגרנה (ללא aura). הם חולקו באקראי לטיפול ביוגה או לטיפול עצמי במשך 3 חודשים.

הגורמים הראשוניים שנבדקו היו תדירות כאבי ראש (באמצעות ניהול יומן כאב ראש), חומרת המיגרנה (בדירוג של 0-10) ורכיב הכאב (באמצעות שאלון McGill לכאב). הגורמים המשניים היו חרדה ודיכאון ומדדים של תרופות.

תוצאות: התלונות של הנבדקים בכל התחומים היו נמוכים משמעותית בקבוצת היוגה בהשוואה לקבוצת הטיפול העצמי: עוצמת כאב ראש (p <0.001), תדירות (p <0.001), מדד הכאב (p <0.001), כאב רגשי (P <.001 ), מדד כללי של כאב (p <0.001), חרדה ודיכאון (p <0.001), שימוש בתרופות סימפטומטיות (p <0.001)

לסיכום: המחקר הראה הפחתה משמעותית של המיגרנה מבחינת תדירות וגורמים נוספים אצל חולים שקיבלו טיפול ביוגה על פני תקופה של 3 חודשים.

לקריאת המאמר המלא לחץ כאן

Call Now Button לחצו כאן להתקשרות