ttp://www.mdspharm.co.il/design/projects/pelvicfloor/v2/index_main.asp

קישור לאתר הישראלי לרצפת האגן אשר הוקם ע"י יהודית שריג ז"ל.

מטרת האתר הנה לקדם את נושא רצפת האגן בארץ כתחום המשלב ידע רב מקצועי.

האתר כולל מאמרים בנושאי רצפת האגן, התורמים להבנה של מבנה רצפת האגן, תפקידים ובעיות שונות.

מידע זה חשוב למתרגלים, מורים ליוגה ויוגה נשית ולעוסקים ביוגה תרפיה על מנת לבנות תרגול נכון ולשמור על רצפת האגן.

הידע העתיק של היוגה עוסק במולהה בנדהה, אשר פעמים רבות מתורגם בעולם המודרני לרצפת האגן.

הנושא נלמד לעומק בקורס להכשרת מורים ליוגה

Call Now Button לחצו כאן להתקשרות